Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Posts Tagged ‘kommunikasjon’

Gjesteblogg om døvblindesaken fra en anonym frilanstolk.

Kommunikasjon, kun lyder?

Når jeg er ute i det store samfunnet kommuniserer jeg med hele meg, hele tiden, ikke kun når jeg bruker stemmen.

Når jeg går på gata, og det er mennesker rundt meg, så kommuniserer vi til hverandre hele tiden, uten så mye som å snakke sammen, vite hva den andre heter, hvor vedkommende bor eller jobber med. Med blikk og kroppspråk gir vi hverandre innformasjon, om foreksempel hvor vi går, hvilke humør vi er i osv. Hvis jeg går på et smalt fortau og det kommer en imot meg kan jeg uten å si et ord gi innformasjon om at ”okay da går jeg til høyre inntil husveggen også passerer du ved fortauskanten, så slipper vi å gå på hverandre.» Jeg kan også stoppe helt opp hvis det er behov for det og la den andre gå forbi. Da blir det ofte utvekslet et nikk, et smil eller noe annet som viser at den som vi lot passere oss er takknemmelig, uten at vedkommende sier noe med stemme.

Jeg kan også så om den som skal passere meg er sint, sliten, glad, travel osv.
Hvilke sinns stemning personen en i er med i avgjørelsen. Hvis vedkommende bærer poser, går med en handlevogn, skriker i telefonen, løper, danser, tuller med barna sine, stopper og tar bilder. Alle disse tingene er det helt vanlig å se ute på en gate i dag, og hvordan du opplever det de kommuniserer til deg, hjelper deg avgjøre hvordan du går nedover et smalt fortau.
Det er smale fortau over alt i Norge, og dette kan være rett utenfor huset til hvem som helst. Ditt hus, mitt hus, huset til en synshemmet/kombinert syns og hørselshemmet (døvblind).

Så er det da rettferdig å si at en døvblind ikke får ledsager fordi det er for lite kommunikasjon i en dagligdags situasjon som å gå en tur i butikken? Eller å komme seg til et treningssenter eller besøke tante Olga? Selv om den døvblinde ”bare skal gå” eller ”bare skal trene litt” så må de ut i verden, akkurat som oss andre og det er da forventet at de skal kommunisere med dem rundt seg… Selv om de har en hvit stokk eller ikke…

I Norge i dag har vi en yrkesgruppe som er utdannet til å være en del av den kommunikasjonen mellom verden og den døvblinde. Via ledsaging kan den døvblinde komme seg fra et sted til et annet, og via tegnspråk, taktil, tale og haptisk få innformasjon underveis så de selv kan være aktive i egen kommunikasjon med omgivelsene. De tolkene og ledsagerne er rundt om i Norge i dag, men vi får ikke gjøre jobben vår.

bundet

Reklamer

Read Full Post »